60 phút gọi Skype miễn phí mỗi tháng trong gói Microsoft 365

Skype gọi đến Skype luôn được miễn phí. Nhưng bạn cũng có thể dùng Skype để gọi đến điện thoại di động và điện thoại cố định.

Bạn được tặng 60 phút miễn phí mỗi tháng gọi từ Skype đến điện thoại di động và cố định của hơn 60 quốc gia khi mua gói Microsoft 365 Family hoặc Microsoft 365 Personal.

Các quốc gia/vùng lãnh thổ hỗ trợ gọi Skype miễn phí trong gói Microsoft 365:

  • Cả điện thoại cố định và điện thoại di động: Canada, Guam, Hong Kong SAR, Japan, Puerto Rico, Singapore, Thailand, and the United States
  • Chỉ điện thoại cố định: Andorra, Argentina, Australia, Austria, Belgium, Brazil, Brunei, Bulgaria, Chile, Croatia, Colombia (excl. Lex), Costa Rica, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Guadeloupe, Hungary, Iceland, Indonesia (Jakarta), Ireland, Israel, Italy, Korea, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malaysia, Malta, Mexico, Morocco, Netherlands, New Zealand, Norway, Panama, Paraguay, Peru, Poland, Portugal, Romania, Russia, Slovakia, Slovenia, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, Turkey, United Kingdom, and Venezuela.

Số phút gọi Skype không bao gồm các nước: Algeria, Bahrain, China, Egypt, India, Korea, Kuwait, Lebanon, Libya, Morocco, Namibia, Pakistan, Qatar, Taiwan, Tunisia, and United Arab Emirates và không bao gồm Việt Nam

Lưu ý: các số đặc biệt, cao cấp và phi địa lý không nằm trong số phút gọi của Skype. Ngoài ra, không thể thực hiện các cuộc gọi khẩn cấp.