Sứ mệnh của công ty

SOFT4U xác định sứ mệnh của mình là trở thành người bạn đồng hành tin cậy nâng bước thành công của khách hàng, là nền tảng vững vàng để phát triển nghề nghiệp và mang lại cuộc sống phong phú về tinh thần cũng như vật chất cho toàn thể cán bộ, nhân viên trong công ty.

Tầm nhìn

Mục tiêu trở thành công ty có hệ thống chuyên cung cấp máy tính, thiết bị văn phòng, thiết bị kỹ thuật số và giải pháp ứng dụng công nghệ, đem đến sự tiện lợi tin cậy cho khách hàng.

Giá trị cốt lõi

Phương châm Tư duy và sáng tạo, Tự do và trách nhiệm cùng hệ thống quy trình làm việc chuẩn mực và hiệu quả đảm bảo thực hiện mục tiêu cao nhất của công ty là đáp ứng nhu cầu của khách hàng với chất lượng cao nhất, tốc độ nhanh nhất với chi phí thấp nhất.

Triết lý kinh doanh

Thấu hiểu: Mỗi khách hàng cần được tôn trọng, quan tâm và lắng nghe, thấu hiểu và phục vụ một cách riêng biệt.

Tập trung: Mỗi nhân viên cần làm tốt những việc đã đề ra, tập trung giải quyết chia sẻ những vấn đề khó khăn, thực hiện đúng để hướng tới sự chuyên nghiệp, toàn cầu hóa.