Bước 1: Mở phần mềm Excel => Nhấn vào thẻ File ở phía bên trái màn hình.

Hướng dẫn Vô hiệu hóa Add-ins trong Excel 1

   Bước 2: Nhấn chọn Options.

Hướng dẫn Vô hiệu hóa Add-ins trong Excel 2

   Bước 3: Hộp thoại Options hiện lên => Chọn mục Add-ins => Chọn Excel Add-ins => Chọn Go

Hướng dẫn Vô hiệu hóa Add-ins trong Excel 3

 

Bước 4: Hộp thoại Add-ins hiện lên => Bạn muốn vô hiệu hóa Add-in nào thì bạn bỏ tích chọn => Nhấn OK.

Huong-dan-Vo-hieu-hoa-Add-ins-trong-Excel-5

Bước 5: Khởi động lại Excel: tắt hết các file Excel đang mở, rồi bật lại Excel, để thay đổi có hiệu lực.