Nếu ổ D hoặc E trên máy còn thừa nhiều dung lượng, thì các bạn nên lưu thư mục Onedrive vào đó, để có nhiều chỗ trống dùng thoải mái hơn và nao cài lại Win đỡ phải đồng bộ lại dữ liệu từ đám mây

Muốn chuyển thư mục Onedrive từ ổ này sang ổ khác, thì các bạn hủy liên kết tài khoản Microsoft ra khỏi Onedrive, sau đó setup lại Onedrive là được nha:

1. Hủy liên kết tài khoản OneDrive

B1: Click icon OneDrive => click icon Cài đặt => click Setting

unlink1

 

B2: cửa số mới hiện ra => chọn sang tab: Account => click “Unlink this PC” => click “Unlink Account

unlink2 1

 

2. Liên kết lại tài khoản của OneDrive

Các bạn setup Onedrive lại từ đầu, lưu ý trong quá trình setup có phần “Change Location” để chọn lưu thư mục OneDrive sang ổ khác:

Video hướng dẫn setup lại Onedrive: