Điều Khoản và điều kiện

Điều Khoản Sử Dụng Của Website SOFT4U

Khi bạn truy cập website SOFT4U, bạn đồng ý rằng đã đọc và chấp nhận điều khoản sử dụng này. Sự tiếp tục truy cập hoặc mua hàng từ website này biểu thị sự chấp nhận của bạn đối với các điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, xin vui lòng không sử dụng website và các dịch vụ của SOFT4U. Mọi thắc mắc liên quan đến các điều khoản này có thể được gửi qua email tới contact@soft4u.vn.

Chấp Nhận Các Điều Khoản Sử Dụng

Khi bạn truy cập hoặc sử dụng các dịch vụ của SOFT4U, bạn được gọi là “Khách truy cập” hoặc “Người sử dụng”. SOFT4U, được vận hành bởi Công Ty TNHH Phần Mềm SOFT4U, có quyền cập nhật các điều khoản này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Việc bạn tiếp tục sử dụng website sau khi điều khoản được cập nhật là minh chứng cho việc bạn chấp nhận và tuân thủ các thay đổi.

Quyền và Trách Nhiệm của Người Sử Dụng

Người sử dụng đồng ý:

  • (a) Cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ khi đăng ký tài khoản và cập nhật thông tin này thường xuyên.
  • (b) Giữ kín mật khẩu và tài khoản, và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động diễn ra dưới tài khoản này.

Trách Nhiệm Khi Sử Dụng Dịch Vụ hoặc Mua Hàng

Bạn đồng ý sử dụng website SOFT4U chỉ với mục đích hợp pháp và tuân thủ tất cả các luật liên quan. Bạn không được:

  • (a) Cản trở hoạt động của người khác sử dụng website.
  • (b) Gửi hoặc phát tán nội dung bất hợp pháp hoặc xúc phạm.
  • (c) Tải lên bất kỳ tệp nào có chứa virus hoặc các thành phần độc hại.
  • (d) Thay đổi hoặc xóa bất kỳ nội dung nào của SOFT4U không thuộc sở hữu của bạn.

Quy Định Mua Hàng

Khi đặt mua hàng trên SOFT4U, bạn đồng ý:

  • (a) Tuân thủ các chính sách bán hàng của SOFT4U.
  • (b) Cam kết thanh toán đầy đủ và đúng thời hạn theo phương thức đã chọn.

Các điều khoản này nhằm bảo vệ và quản lý việc sử dụng dịch vụ một cách công bằng và an toàn. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc kỹ và hiểu rõ trước khi tiếp tục sử dụng website.